al contingut a la navegació Informació de contacte

PROTOCOL D'AUTOCONTROL I GESTIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA DE PUIGGRÒS

PROTOCOL D'AUTOCONTROL I GESTIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA DE PUIGGRÒS
Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida
Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

DIMARTS 08 NOVEMBRE 2022

AJUNTAMENT DE PUIGGRÒS

LA UNITAT D'AIGÜES DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA REDACTAT EL PROTOCOL D'AUTOCONTROL I GESTIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

Legislació aplilcable:

REIAL DECRET 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. BOE 21 de febrer de 2003

Apartat 5 de l'article 18

"Cada gestor de l'abastament o part d'aquest ha d'elaborar, un Protocol d'Autocontrol i Gestió de l'abastament. En aquest protocol s'ha d'incloure tot el relacionat amb el control de la qualitat de l'aigua de consum humà i el control sobre l'abastament, i ha d'estar a disposició de l'autoritat sanitària i en concordança amb el Programa autonòmic de vigilància sanitària de l'aigua de consum humà"

Document Actions