al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Puiggròs

Codi
251804
Comarca
Garrigues
Població
257
Superfície
9,9
Densitat
26
Altitud
334

Superfície (km²)

Municipi
9,9
Comarca
797,7
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
26
Comarca
23,7
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
130
Comarca
9.898
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
127
Comarca
9.037
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
257
Comarca
18.935
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
30
Comarca
2.410
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
153
Comarca
11.666
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
63
Comarca
3.828
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
11
Comarca
1.031
Catalunya
256.461

Població

Municipi
257
Comarca
18.935
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
16
Comarca
1.246
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
83
Comarca
6.405
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
31
Comarca
1.846
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
0
Comarca
401
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
130
Comarca
9.898
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
14
Comarca
1.164
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
70
Comarca
5.261
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
32
Comarca
1.982
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
11
Comarca
630
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
127
Comarca
9.037
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
227
Comarca
14.962
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
18
Comarca
1.072
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
12
Comarca
2.901
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
257
Comarca
18.935
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
244
Comarca
16.070
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
13
Comarca
2.865
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
257
Comarca
18.935
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
122
Comarca
8.234
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
8
Comarca
1.664
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
130
Comarca
9.898
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
122
Comarca
7.836
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
5
Comarca
1.201
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
127
Comarca
9.037
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
6
Comarca
277
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
4
Comarca
267
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
10
Comarca
544
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
35
Comarca
2.665
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
71,4
Comarca
62,9
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
57
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
1
Comarca
136
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
153
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
134
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
3
Comarca
287
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
56
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
36
Comarca
2.196
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
33
Comarca
2.082
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
9
Comarca
1.488
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
27
Comarca
1.233
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
3
Comarca
576
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
111
Comarca
7.578
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
0
Comarca
-21
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
-20
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
0
Comarca
-41
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
347
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
261
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
60
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
2
Comarca
287
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
347
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-7,97
Comarca
-8,44
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
7,97
Comarca
2,37
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
0
Comarca
-4,85
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
305
Comarca
19.128
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
271
Comarca
16.779
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
273
Comarca
17.063
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
210
Comarca
12.472
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
543
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
305
Comarca
19.671
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
48
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
144
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
6
Comarca
251
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
5,3
Comarca
17,9
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
33
Comarca
35,1
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
29,5
Comarca
20,8
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
32,2
Comarca
26,2
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
232
Comarca
14.253
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
71,1
Comarca
75,7
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
218
Comarca
13.976
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
64,2
Comarca
61,2
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
227
Comarca
14.014
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
69,6
Comarca
72,9
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
231
Comarca
14.172
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
71,4
Comarca
74,9
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
60
Comarca
4.650
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
50
Comarca
3.365
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
110
Comarca
8.015
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
110
Comarca
8.510
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
315
Catalunya
10.975

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.015
Catalunya
470.915

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
265
Catalunya
160.860

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
2.235
Catalunya
2.509.920

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
3.830
Catalunya
3.152.670

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
760
Catalunya
20.860

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
160
Catalunya
36.440

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
225
Catalunya
70.355

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
730
Catalunya
440.170

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
1.875
Catalunya
567.825

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
1.355
Catalunya
562.040

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
1.635
Catalunya
756.965

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
840
Catalunya
763.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.069.700

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
3.830
Catalunya
3.152.670

Comptes de cotització

Municipi
10
Comarca
574
Catalunya
250.007

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
65
Comarca
5.426
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
953,02
Comarca
957,04
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
28
Comarca
2.431
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
32
Comarca
2.324
Catalunya
800.323

Total

Municipi
60
Comarca
4.755
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
2,2
Comarca
66,1
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,6
Comarca
94,3
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
2
Comarca
54,3
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
6,2
Comarca
415,8
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,1
Comarca
39,3
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
11,2
Comarca
669,9
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
5,2
Comarca
315,1
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
5,9
Comarca
354,8
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
11,2
Comarca
669,9
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
112
Comarca
7.580
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
65
Comarca
4.927
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
177
Comarca
12.507
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
63,3
Comarca
60,6
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
112,3
Comarca
91,7
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
263
Comarca
17.036
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
27.042
Comarca
36.013
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
178
Comarca
274
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.077
Comarca
18.096
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.671
Comarca
5.106
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
465
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
6
Comarca
280
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
471
Comarca
39.718
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
216
Comarca
7.084
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
45
Comarca
1.463
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
0
Comarca
416
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
19
Comarca
2.435
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
158
Comarca
8.113
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
24
Comarca
19.058
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
754
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
3
Comarca
104
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
465
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
55
Comarca
2.695
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
15
Comarca
326
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.057
Comarca
19.110
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
11.460
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
2.696
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
15.336
Comarca
393.347
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
102.000
Comarca
3.482.648
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
4.420
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
59
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
92
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
13
Comarca
79
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
186
Comarca
11.396
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
27
Comarca
1.781
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
42
Comarca
3.645
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
12
Comarca
952
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
267
Comarca
17.774
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,99
Comarca
1,08
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
42,7
Comarca
41,3
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
100
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
14
Comarca
42.258,88
Catalunya
3.823.878,74