al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Puiggròs

Codi
251804
Comarca
Garrigues
Població
257
Superfície
9,9
Densitat
26
Altitud
334

Superfície (km²)

Municipi
9,9
Comarca
797,7
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
26
Comarca
23,8
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
133
Comarca
9.956
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
124
Comarca
9.055
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
257
Comarca
19.011
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
30
Comarca
2.430
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
157
Comarca
11.713
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
60
Comarca
3.802
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
10
Comarca
1.066
Catalunya
256.427

Població

Municipi
257
Comarca
19.011
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
16
Comarca
1.245
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
89
Comarca
6.449
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
27
Comarca
1.851
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
1
Comarca
411
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
133
Comarca
9.956
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
14
Comarca
1.185
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
68
Comarca
5.264
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
33
Comarca
1.951
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
655
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
124
Comarca
9.055
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
228
Comarca
15.092
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
19
Comarca
1.088
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
10
Comarca
2.831
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
257
Comarca
19.011
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
247
Comarca
16.207
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
10
Comarca
2.804
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
257
Comarca
19.011
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
126
Comarca
8.325
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
7
Comarca
1.631
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
133
Comarca
9.956
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
121
Comarca
7.882
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
1.173
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
124
Comarca
9.055
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
6
Comarca
268
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
4
Comarca
265
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
10
Comarca
533
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
35
Comarca
2.640
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
57,1
Comarca
62,9
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
70
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
57
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
1
Comarca
127
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
135
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
113
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
6
Comarca
248
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
54
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
2
Comarca
45
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
34
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
1
Comarca
79
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
252
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
287
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
54
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
198
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
252
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-45
Comarca
-1.070
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-17,13
Comarca
-5,95
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-3,81
Comarca
-6
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-13,33
Comarca
0,04
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
305
Comarca
19.128
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
271
Comarca
16.779
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
273
Comarca
17.063
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
210
Comarca
12.472
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
543
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
305
Comarca
19.671
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
48
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
144
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
6
Comarca
250
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
8,1
Comarca
19,3
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
32
Comarca
34,5
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
28,6
Comarca
20,5
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
31,2
Comarca
25,6
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
232
Comarca
14.253
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
71,1
Comarca
75,7
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
218
Comarca
13.976
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
64,2
Comarca
61,2
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
227
Comarca
14.014
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
69,6
Comarca
72,9
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
71,4
Comarca
74,9
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
231
Comarca
14.172
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
65
Comarca
4.445
Catalunya
1.863.925

Dones

Municipi
50
Comarca
3.350
Catalunya
1.661.180

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
115
Comarca
7.795
Catalunya
3.525.105

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
120
Comarca
8.280
Catalunya
3.704.715

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
310
Catalunya
10.340

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
990
Catalunya
462.060

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
265
Catalunya
154.890

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
1.965
Catalunya
2.425.965

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
3.535
Catalunya
3.053.255

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
780
Catalunya
21.200

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
160
Catalunya
36.880

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
225
Catalunya
69.845

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
735
Catalunya
432.730

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
1.900
Catalunya
560.655

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
1.370
Catalunya
553.115

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
1.500
Catalunya
730.745

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
665
Catalunya
739.210

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.030.185

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
3.535
Catalunya
3.053.255

Comptes de cotització

Municipi
10
Comarca
590
Catalunya
246.953

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
64
Comarca
5.379
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
829,54
Comarca
822,95
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
30
Comarca
2.470
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
29
Comarca
2.279
Catalunya
783.019

Total

Municipi
59
Comarca
4.749
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
2,6
Comarca
108,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,3
Comarca
102,7
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,7
Comarca
49,3
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
5,1
Comarca
418,5
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
36,3
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
10,7
Comarca
715,7
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
5,6
Comarca
337
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
5,1
Comarca
378,7
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
10,7
Comarca
715,7
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
112
Comarca
7.580
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
65
Comarca
4.927
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
177
Comarca
12.507
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
63,3
Comarca
60,6
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
112,4
Comarca
91,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
262
Comarca
16.998
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
26.626
Comarca
36.078
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
176
Comarca
274
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.487
Comarca
17.165
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.900
Comarca
4.747
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
465
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
6
Comarca
280
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
471
Comarca
39.718
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
216
Comarca
7.084
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
45
Comarca
1.463
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
0
Comarca
416
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
19
Comarca
2.435
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
158
Comarca
8.113
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
24
Comarca
19.058
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
754
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
3
Comarca
104
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
465
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
55
Comarca
2.695
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
15
Comarca
326
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.057
Comarca
19.110
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
11.460
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
2.696
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
15.336
Comarca
393.347
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
102.000
Comarca
3.482.648
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
4.420
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
59
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
92
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
13
Comarca
79
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
186
Comarca
11.396
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
27
Comarca
1.781
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
42
Comarca
3.645
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
12
Comarca
952
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
267
Comarca
17.774
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,99
Comarca
1,08
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
42,7
Comarca
41,3
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
100
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
14
Comarca
42.258,88
Catalunya
3.823.878,74